EFTERFORSKNING AF BRUD PÅ KLAUSULER

Brud på kunde og konkurrenceklausuler er et stort problem hos mange virksomheder. Kostbar data og viden bliver anvendt af konkurrenter i strid med aftaler arbejdsgiver og tidligere medarbejdere imellem. Årsagerne til disse brud på aftalen er mange, oftest handler det om økonomi dvs. en tidligere medarbejder løfter via sin viden, produktudviklings data mm sig ind i en stilling hos en konkurrent. Men også hævn, kan være et motiv.

Via grundig dokumentation løfter vi bevisbyrden i forhold til overtrædelserne og rådgiver også i det eventuelle efterfølgende retslige efterspil eller ned lukning af sagen i et forlig.

Vores efterforskningen indeholder forskellige faser. Den indledende fase foregår før en opsigelse. Der kan eksempelvis være tale om samtaler om det kontraktlige forhold således at  medarbejderen er ajourført med de gældende regler inden for virksomhedens rammer. I forbindelse med dette anbefaler vi IT-forensic, for at afgøre, om medarbejderen i strid med reglerne har tappet data.

Interview

Som en del af efterforskningen interviews den tidligere ansatte med det formål at identificere bedrageriske udsagn.

Observation

Via observation søges det afdækket om den tidligere ansatte eventuelt mødes med virksomhedens kunder, konkurrenter eller leverandører. Observationerne dokumenteres med video og billedmateriale.

OSINT

“Open Source Intelligence” (OSINT) er en vigtig del af efterforskningen, hvor det afdækkes om der via IT-spor, er tegn på at den tidligere ansatte har handlet svigagtig i forhold til sin kontrakt.

IT-forensic

Vores IT-forensic af den pågældende persons arbejds computer, er med til at evaluere, om den tidligere ansatte har handlet illoyalt - eksempelvis ved at have videredistribueret oplysninger om produktudvikling.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker mere information om observation, samt hvordan EAGLE SHARK kan hjælpe din virksomhed.

EAGLE SHARK GROUP

EAGLE SHARK A/S - DENMARK

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS - DENMARK

ESSEC ApS - DENMARK

EAGLE SHARK PARTNERS Ltd - U.K.

EAGLE SHARK CEE Sp.z.o.o. - POLAND

.

EMAIL HQ: INFO@EAGLESHARK.DK  -   PH HQ: +45 71 99 19 19

© 2017 EAGLE SHARK GROUP

DK

PL

UK