59191
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline
facebook-color-circle-outline
email-color-circle-outline
youtube-color-circle-outline
59191

ETABLERET 2011

CORPORATE INTELLIGENCE

VORES BAGGRUND

EAGLE SHARK A/S

Vores specialister  har baggrunde fra politi og forsvar, hvor de via træning og årelang operationel erfaring har tilegnet sig solid viden og forståelse for sikkerhed, efterforskning og efterretnings arbejde. EAGLE SHARK operatører bakkes op af en velfungerende administration og et erfarent ledelses team, som sikre kvalitet og ensartet kommunikation til dig som kunde. Virksomheden beskæftiger ca. 10 fuldtidsansatte samt mere end 40 eksterne sikkerheds og efterforsknings  konsulenter.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

Terror forebyggelse

Rådgivning

Red team

Vi  rådgiver i terrorforebyggelses løsninger, som sigter på at stoppe terror i opløbet dvs. vi prioritere at arbejde med præventiv fremfor aktiv opgaveløsning. Vores store erfaring inden for dette felt betyder at vi har en unik indsigt og samarbejde med myndigheder.

Risikovurdering

Minimere chancen for at en in-sider opsamler sikkerheds kritiske informationer ved at foretage  baggrunds undersøgelser af ansatte, med fokus på radikale holdninger og forbindelser. Vi udfører baggrunds undersøgelser på tre forskellige niveauer.

Kontra observation

Baggrundsundersøgelse

Vagt

EAGLE SHARK leverer via ESSEC ApS vagtpersonale, som har en baggrund fra forsvaret eller politiet. Det sikre en særlig forståelse og indsigt i forhold til at udføre vagtopgaver i forbindelse med trusler og sikkerheds udfordringer af enhver tænkelig art.

"Red team" er en øvelse, som består af en fysisk penetrations test, hvor sikkerheds specialister anvender forskellige færdigheder for at afdække, teste og udnytte svagheder i den fysiske sikkerhed, eller blandt ansatte.

Få et klart overblik over, hvilke risici  jeres virksomhed står overfor, i forhold til et muligt terror anslag.
Denne services er delt ind i tre faser;
En trussel vurdering, en sårbarhedanalyse og en risikoanalyse.

Vi har med  gode resultater igennem en lang årrække leveret terrorsikring, forebyggelse og rådgivning  til vidt forskellige virksomheder, herunder Europas mest terror udsatte og via den indsats skabt trygge rammer for virksomhederne og virksomhedernes  ansatte.

ANTAL SAGER

SAGER

“Hvert år hjælper vi vores klienter i mere end 200 sager, hvor vi sikre dokumentations indhentning og som skaber tryghed blandt medarbejdere!”

star-solid
star-solid
star-solid
star-solid
star-solid

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 København K

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 41230339

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Nyheder

Diskretion er et varemærke hos EAGLE SHARK, men qua vores unikke viden om sikkerheds udfordringer, der kan være samfunds kritiske, påtager vi os at bidrage til den offentlige debat,og deler relevant viden med offentligheden. Dette sker bla. gennem sociale medier (Facebook og LinkedIn) og på vores respektive hjemmesider, men også via pressen i interviews og TV programmer. Se seneste pressemeddelelse og interviews på linket "NEWS"

NEWS