EAGLE SHARK GROUP

EAGLE SHARK A/S - DENMARK

ESSEC ApS - DENMARK

EAGLE SHARK PARTNERS Ltd - U.K.

EAGLE SHARK CEE Sp.z.o.o. - POLAND

.

EMAIL HQ: INFO@EAGLESHARK.DK

PH HQ: +45 71 99 19 19

FORSTÅ PROFILEN PÅ EN FORBRYDER!

Vedligeholdelse af dit team via “profile assessment”.

I forlængelse af “Spionen du selv ansætter” og “Efterretning er en god investering” præsentere vi et værktøj som kan være med til at forebygge blandt andet industrispionage og som kan indgå i en profilering af nye medarbejdere - her tænkes især på topteam ansøgere.

“Profil-assessment” dækker over det man kan kalde et sundhedstjek af din virksomheds organisation, hvor man undersøger tilstanden hos nuværende og kommende medarbejdere i organisationens nøglepositioner.

Formålet er at forstå medarbejderens:

  • Etiske og moralske kompas er i overensstemmelse med firmaets compliance.
  • Modstandskraft der gør dem egnet til udstationering i risiko-zoner.
  • Etc.

At få en profil på:

  • Interne eller eksterne kandidater til nøglepositioner.
  • Etc.

Til at gennemfører samtaler og interviews bruger vi “Forensic Psychology Advisors” (FPA) specialkonsulenter uddannet i forensic emotional awareness, med stor praktisk og teoretisk erfaring.

Vi arbejder efter samme teorier og metoder som det Amerikanske Forbunds Politis (FBI) Adfærdsanalyse Enhed (BAU).

Mennesket psykologi er i stigende grad en risikofaktor i organisationer.

Forskning viser at nøglemedarbejderes risikoprofil stiger, i takt med at ansvaret øges. Forskningens resultater påviser en stigning i svære sociopatiske træk fra 3% i den operationelle del af organisationen til 21-23% på direktionsniveau. Udover risiko for økonomisk kriminalitet og brud på organisationens compliance, risikerer organisationen at adfærden spreder sig videre ud.

Du kan læse mere om baggrundstjek og profiling på https://www.eagleshark.dk/baggrundstjek

Kontakt

Ønsker du at vide mere er du altid velkommen til at tage kontakt:

info@eagleshark.dk eller telefon 71 99 19 19.

Click to

read more

EAGLE SHARK GROUP

EAGLE SHARK A/S - DENMARK

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS - DENMARK

ESSEC ApS - DENMARK

EAGLE SHARK PARTNERS Ltd - U.K.

EAGLE SHARK CEE Sp.z.o.o. - POLAND

.

EMAIL HQ: INFO@EAGLESHARK.DK  -   PH HQ: +45 71 99 19 19

© 2017 EAGLE SHARK GROUP

PL

DK

UK