BAGGRUNDS UNDERSØGELSER

For at forebygge risici i forbindelse med nyansættelser, opkøb, fusioner mm er baggrunds undersøgelser et godt værktøj i forhold til at afdække forhold, som ikke er foreneligt med virksomhedens forventninger og politikker.Vi leverer baggrunds undersøgelser på 3 niveauer, som vi inddeler i let, mellem og dybdegående. I forhold til fusioner og opkøb bør der altid foretages en dybdegående undersøgelse. Vi ser fokuserer især på persongalleriet og økonomi - undersøgelser af kontrakter mm udføres i samarbejde med en juridisk samarbejdspartner.

Let baggrunds undersøgelse

Består i en undersøgelse af en evt. kommende medarbejder, med henblik på at kontrollere, om personens CV er en sandfærdigt formidlet. I forlængelse af dette, kontakter vi referencepersoner og uddannelsesinstitutioner, for at verificere, at personen har været ansat eller uddannet sig de pågældende steder. Det lette baggrunds undersøgelse bliver typisk anvendt bredt i en organisation, med de fleste medarbejdere.

Mellem baggrunds undersøgelse

Her kontrollerer man ligeledes CV’et og kontakter de givne referencer. Indhenter straffeattest som i Danmark går 5 år tilbage. Herefter går vi yderligere i dybden, ved at foretage en Open Source-søgning, med henblik på at vurdere om personen indgår i radikale venskaber, eller har radikale politiske holdninger. Denne form for undersøgelse bliver ofte anvendt i forhold til mellemlederstillinger.

Dybdegående baggrunds undersøgelse

Fastholder elementerne fra de to foregående former for baggrunds undersøgelser. Men i Open Source-efterforskningen går vi yderligere grundigt til værks ift. at afdække netværk og venner. Denne mere dybdeborende tilgang, anvendes med henblik på at afkode elementer, som politisk indflydelse, konkurrenter, samt eventuelle tilhørsforhold til kriminelle/ekstreme miljøer. Vi supplerer ved at anvende et spørgeskema, for at afdække politiske holdninger, økonomiske tilstande, ledelse- og personprofil. Spørgeskemaet bliver analyseret af en analytiker, for evt. falske eller bekymrende udsagn. Denne form for baggrunds undersøgelser er beregnet på ledelses niveau i virksomheden. Undersøgelsen inkluderer personlige interviews med en psykolog, der har speciale i profiling af personen.

Kontakt os gerne

Hvis du ønsker mere information om baggrundstjek, samt hvordan EAGLE SHARK kan hjælpe din virksomhed.

EAGLE SHARK GROUP

EAGLE SHARK A/S - DENMARK

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS - DENMARK

ESSEC ApS - DENMARK

EAGLE SHARK PARTNERS Ltd - U.K.

EAGLE SHARK CEE Sp.z.o.o. - POLAND

.

EMAIL HQ: INFO@EAGLESHARK.DK  -   PH HQ: +45 71 99 19 19

© 2017 EAGLE SHARK GROUP

DK

PL

UK